Informatie en advies

Apothekersassistentes
Alynke is een vertrouwd gezicht en de spil van de organisatie in de apotheek. Jeanet heeft als apothekersassistente in een openbare apotheek gewerkt en deelt nu haar ruime ervaring met ons apotheekteam. Samen zorgen zij voor de bestelling, bereiding en controle van uw medicatie.

Informatie
Bij een eerste uitgifte van medicatie of pufjes kunt u extra uitleg krijgen in de praktijk. Daarnaast krijgt u een bijsluiter mee waarin informatie staat over de werking en de mogelijke bijwerkingen van uw geneesmiddel. Op het etiket staan de belangrijkste punten voor het gebruik: wanneer, hoe vaak en op welke wijze u het geneesmiddel moet innemen. Het op de juiste wijze innemen van uw medicatie is van groot belang voor het slagen van de voorgeschreven therapie.

Advies
Informatie over medicatie: vragen over uw geneesmiddel, mogelijke bijwerkingen of onverdraagzaamheid, kan met een korte vraag aan de balie. U kunt ook een medicatie-afspraak maken met onze apothekersassistentes om uw medicijnen te bespreken en/of te ordenen. Daarnaast kunnen ze u informeren over medicatie in een baxterrol. Zij zijn goed op de hoogte van alle ontwikkelingen en helpen u graag.

Chronische medicatie
Zeker als u voor langere periode geneesmiddelen moet gaan gebruiken kan dit vragen bij u oproepen. Voorbeelden hiervan zijn: Moet ik dit geneesmiddel altijd blijven doorgebruiken? Kan ik ook minderen? Wat zijn de bijwerkingen op langere termijn? Zijn er ook andere geneesmiddelen (nieuwer, beter, veiliger)? Zouden de klachten die ik heb te maken kunnen hebben met de geneesmiddelen die ik gebruik?

We willen u graag helpen bij deze vragen en de beschikbare kennis hierover met u delen.

postma-apotheek@ezorg.nl