Waarneming bij vakantie

Waarneming bij vakantie

De huisartsenpraktijk en apotheek zijn het gehele jaar geopend, ook gedurende de schoolvakanties kunt u bij ons terecht. Tijdens de vakantie van huisarts Siebo Postma zal de praktijk worden waargenomen door huisartsen Marjan Coenraads en Guido d’Angremont.

Waarneming avond, nacht en weekend
Van 17.00-8.00 uur en tijdens weekenden en feestdagen wordt de waarneming voor dringende zaken die niet kunnen wachten, verricht door de doktersdienst Groningen.

Telefoon: 0900-9229.

De huisartsenpost is gevestigd in het Ommelander Ziekenhuis Groningen.
Bezoekadres:
Huisartsenspoedpost Scheemda
Pastorieweg 1 in Scheemda.
www.doktersdienstgroningen.nl