CVRM spreekuur

U komt misschien al regelmatig naar onze praktijk voor controle van uw bloeddruk of cholesterolgehalte. U maakt hiervoor altijd zelf een afspraak. Er is een speciaal spreekuur ingesteld voor deze controles, het CVRM- spreekuur: cardiovasculair risicomanagement. Voor dit spreekuur kunt u een aparte uitnodiging verwachten.

Het spreekuur zal door Renske Nieuwenhuis worden uitgevoerd. Zij is als coördinerend doktersassistente werkzaam in de praktijk en heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van patiënten met hart- en vaatziekten.

Hart- en vaatziekten
Het CVRM- spreekuur heeft als doel: het voorkomen van hart- en vaatziekten bij personen met een verhoogd risico. Voorbeelden van hart- en vaatziekten zijn: vernauwing van de slagaderen (aderverkalking), angina pectoris (pijn op de borst), een hartinfarct(hartaanval) of CVA(beroerte).

Risicofactoren
Risicofactoren zijn eigenschappen of gewoontes die maken dat u een verhoogde kans heeft om (opnieuw) een hart- of vaatziekte te krijgen. Voorbeelden van deze risicofactoren zijn:

  • u heeft een hart- of vaatziekte
  • in uw familie komen hart- of vaatziekten voor, op jongere leeftijd, beneden 60 jaar
  • diabetes mellitus (suikerziekte)
  • hypertensie (hoge bloeddruk)
  • verhoogd cholesterol
  • roken
  • overmatig alcoholgebruik
  • ongezonde voeding
  • overgewicht
  • te weinig lichaamsbeweging

U kunt bij ons een risicoprofiel laten opstellen, waarop staat welke risicofactoren voor hart- en vaatziekten u heeft. Misschien kunt u uw risico verlagen door gezonder te gaan leven. Het veranderen van leefgewoontes, maar ook het dagelijks innemen van medicatie zal veel van uw inzet en doorzettingsvermogen vragen. Op een betrokken wijze willen we u hierbij helpen en samen zoeken naar een behandeling die bij uw persoonlijke situatie past. Als u hartklachten krijgt of bestaande klachten nemen toe in ernst, dan kunt u altijd eerder een afspraak maken voor het normale spreekuur.