Ouderenzorg

Sinds 1 januari 2020 neemt onze huisartsenpraktijk deel aan het Groninger Zorgmodel Integrale Ouderenzorg. De ouderenzorg wordt uitgevoerd door Karin Rozeveld, zij is werkzaam als wijkverpleegkundige bij Zorggroep Meander en als praktijkverpleegkundige ouderenzorg bij ons in de praktijk. Karin heeft als HBO-verpleegkundige veel ervaring op het gebied van ouderenzorg. Ze werkt op dinsdagmiddag en af en toe op donderdagmiddag in de huisartsenpraktijk.

Doordat ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen zijn huisartsen en praktijkmedewerkers steeds vaker langdurig betrokken bij de zorg voor ouderen. Door deel te nemen aan het zorgmodel is het mogelijk om de kwetsbaarheid van mensen in de leeftijd van 75 jaar en ouder in een vroeg stadium in kaart te brengen en wanneer nodig actief te vervolgen. Door deze groep 75 plussers goed in beeld te krijgen willen we er naar streven om hun zelfstandigheid zo lang mogelijk te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Op deze manier kunnen de meeste ouderen zo gezond en zelfstandig mogelijk op een veilige manier in hun eigen huis blijven wonen en op tijd de hulp ontvangen die nodig is. De huisarts en praktijkverpleegkundige werken daarbij samen met  wijkverpleegkundigen van de verschillende thuiszorgorganisaties, welzijnsorganisaties en de gemeente Westerwolde.

Wanneer u in aanmerking komt voor een huisbezoek krijgt u een brief thuis gestuurd met daarin informatie over de inhoud van het bezoek. Vervolgens neemt de praktijkverpleegkundige telefonisch contact met u op om een afspraak te maken. Tijdens het huisbezoek wordt een vragenlijst met u doorgenomen en de huisartsenmap ingevuld. In deze map kunnen bijvoorbeeld uw medicatielijst en uw wensen wat betreft het thuis wonen worden vastgelegd. Tijdens het gesprek kunnen allerlei onderwerpen aan de orde komen, uw lichamelijke en geestelijke gezondheid, het sociale netwerk (familie, buren, vrienden) , activiteiten waar u aan deel neemt en mogelijke toekomstplannen. Er is voldoende ruimte om vragen te stellen en u mag altijd uw zorgen met ons delen. Aan de hand van het gesprek kunnen we samen bepalen hoe vaak een huisbezoek van de praktijkverpleegkundige gewenst is. Deze afspraken zijn geheel vrijblijvend en er zijn geen kosten voor u aan verbonden.

Met deze vorm van ouderenzorg bieden we u de mogelijkheid om zo lang en gelukkig mogelijk in uw eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen.

ouderenzorgpostma@ezorg.nl