Astma en COPD spreekuur

Er is een speciaal spreekuur voor patiënten met astma en COPD:chronische bronchitis of longemfyseem.Het spreekuur wordt door Carina te Velde uitgevoerd. Zij is als doktersassistente werkzaam in de praktijk en heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van patiënten met deze chronische aandoening.

Astma/COPD
Bij beide aandoeningen is er sprake van een chronische ontsteking van de luchtwegen. Bij astma spelen erfelijke aanleg en allergieën een rol. Bij COPD is er vaak langdurig contact met schadelijke prikkels zoals roken. Als u last heeft van een van beide aandoeningen kan dit grote invloed hebben op uw dagelijks leven. Goede behandeling en begeleiding kan een deel van uw klachten verminderen en verergering in de toekomst wellicht voorkomen.

Astma/COPD spreekuur
Op grond van de diagnose kunt u door uw huisarts worden verwezen naar het spreekuur. Er volgt eerst een longfunctieonderzoek: spirometrie. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door het huisartsenlaboratorium, CERTE. Momenteel is er een wachtijd bij het huisartsenlaboratorium waardoor het iets langer zal duren voordat u zult worden opgeroepen voor het COPD-spreekuur. Wat kunt u verwachten tijdens het spreekuur?

  • advies over omgaan met klachten en beperkingen
  • informatie over medicatie en instructie inhalatiegebruik
  • ondersteuning bij stoppen met roken
  • voorlichting over aanpassingen in de thuissituatie

Omgaan met astma en COPD vraagt veel van uw inzet en doorzettingsvermogen. Op een betrokken wijze willen we u hierbij helpen en samen zoeken naar een behandeling die past bij uw persoonlijke situatie.