POH-GGZ spreekuur

Praktijkondersteuner Huisarts-Geestelijke Gezondheidheidszorg.

Door bepaalde gebeurtenissen in het dagelijks leven kunnen mensen uit balans raken. Hierdoor kunnen er psychische of psychosociale problemen ontstaan zoals somberheid, angst, rouw, verdriet of stress. Mocht u deze klachten herkennen en hulp willen neem dan eerst contact op met uw huisarts. De huisarts kan u doorverwijzen naar Robert Paul Evenhuis, POH-GGZ. Robert Paul is in dienst bij GGZ Lentis en werkt ook bij ons in de praktijk. Als HBO-verpleegkundige heeft hij ruime ervaring op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Hij kan samen met u problemen verhelderen, oorzaken achterhalen en handreikingen bieden om deze te verhelpen. De gesprekken zullen ongeveer 25 minuten duren. Robert Paul werkt nauw samen met de huisarts en registreert in hetzelfde dossier. Hij is in onze huisartsenpraktijk aanwezig op donderdag.

Aanmelding en vergoeding.

Voor een eerste verwijzing naar de POH-GGZ kunt u terecht bij de huisarts. Voor het maken of verplaatsen van een afspraak bij de POH-GGZ kunt u bellen met de assistente tel: 0599-217000. De gesprekken worden vergoed vanuit de basiszorgverzekering.

Verwijzing door de POH-GGZ.

Soms is er meer of andere hulpverlening nodig. In dat geval kan de POH GGZ u adviseren zodat u bij de juiste instantie terecht komt. Er is een goede samenwerking met andere organisaties op het gebied van geestelijke gezondheidszorg in onze regio.

pohggzpostma@ezorg.nl