Medicijnen

Apotheek.nl
KNMP, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
Betrouwbare informatie over de meest gebruikte geneesmiddelen, waarvoor ze worden gebruikt en wat de bijwerkingen zijn. Zoeken is mogelijk op naam van het geneesmiddel of op klachten en ziektes. Daarnaast vindt u informatie over de vergoeding van geneesmiddelen en het preferentiebeleid.
www.apotheek.nl

Geneesmiddelen Informatiebank
CBG, college ter beoordeling van Geneesmiddelen
Informatie over alle geneesmiddelen die in Nederland in de handel mogen zijn. U kunt meer lezen over geneesmiddelenonderzoek en registratie, wat is er nodig voordat een geneesmiddel in Nederland op de markt gebracht mag worden.
www.cbg-meb.nl

EMA
Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zet zich in voor de gezondheid van mens en dier door de evaluatie van en het toezicht op geneesmiddelen in de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER).Het Geneesmiddelenbureau is belast met de goedkeuring van en het toezicht op geneesmiddelen in de EU. Bedrijven kunnen bij het bureau terecht voor een universele vergunning, op basis waarvan ze een geneesmiddel in de hele EU en de hele EER in de handel mogen brengen. Die vergunning wordt afgegeven door de Europese Commissie.
www.europa.eu

Medicijnkosten
CVZ, college voor zorgverzekeringen
Informatie over de vergoeding van geneesmiddelen. U kunt nagaan of geneesmiddelen in het basispakket zitten en hoeveel u eventueel zelf moet bijbetalen.
www.medicijnkosten.nl

Lareb
Nederlands Bijwerkingen Centrum
Lareb is het kenniscentrum op het gebied van geneesmiddelenveiligheid. Veel informatie over bijwerkingen kunt u vinden in de databank. Ook kunt u als patiënt zelf uw bijwerking melden en zo een bijdrage leveren aan de veiligheid van geneesmiddelen en vaccins.
www.lareb.nl