Afspraken

Spreekuur
De huisartsen en assistentes hebben op afspraak een ochtend en middagspreekuur. Graag ’s ochtends bellen voor een afspraak of het aanvragen van een visite. Voor een afspraak wordt 10 minuten gereserveerd. Om het spreekuur zo goed mogelijk te laten verlopen, vraagt de assistente bij het maken van een afspraak naar de reden van uw komst. Als er meerdere vragen te bespreken zijn of als u een langer gesprek wilt, is het prettig als u dit bij het maken van de afspraak laat weten. We kunnen dan meer tijd voor u vrij maken. Indien u niet kunt komen op de afgesproken tijd of als het bezoek aan uw huisarts niet meer nodig is, wilt u dan de afspraak tijdig afzeggen.

EHBO en Spoed:
Voor spoedgevallen en eerste hulp kunt u meteen bij ons terecht. Als u van te voren belt of laat bellen, kunnen we rekening houden met uw komst.

Huisbezoek
Aan het einde van de ochtend en in de middag worden huisbezoeken gedaan. Patiënten die om medische reden niet naar de praktijk kunnen komen, worden thuis bezocht. Wel zijn er in de praktijk betere onderzoek- en behandelingsmogelijkheden dan in de thuissituatie. Vaak zal de huisarts u daar beter en sneller kunnen helpen.

Verwacht huisbezoek
Het kan voorkomen dat u een bezoek van uw huisarts verwacht. Dit kan het geval zijn na een ziekenhuisopname. Het lukt niet altijd om in te schatten wanneer u onze hulp verwacht. Als u graag wilt dat de huisarts langs komt, aarzel niet en bel ons.

Telefonisch overleg
Wilt u telefonisch overleggen met uw huisarts, geef dit dan door aan de assistente. U wordt tussen 16.00-17.00 uur teruggebeld. Veel vragen kunnen prima door de assistentes worden beantwoord, zoals uitslagen van bloedonderzoek en foto’s.