Afscheid Dineke

Nog twee werkdagen en dan zwaaien we Dineke uit. Ook al zie je het nog niet aan haar, toch heeft Dineke bijna de leeftijd bereikt waarop het pensioen lokt.  Eerlijk gezegd kunnen we ons nu nog niet goed voorstellen hoe de praktijk zal zijn zonder haar want ze is er gewoon altijd. Dineke is voor velen een vertrouwd gezicht in de praktijk en is altijd heel erg betrokken geweest bij het wel en wee van alle mensen binnen onze praktijk. Dineke kent iedereen in het dorp en iedereen kent Dineke. Dertig jaar heeft ze als doktersassistente gewerkt en allerlei ontwikkelingen in de huisartsenzorg meegemaakt. Van solopraktijk met een dokter en zijn assistente naar de praktijk zoals die nu is met een heel team waarin dokters-en apothekersassistentes, huisartsen en verpleegkundigen samenwerken. Een team waarin zij de teamoudste was, een rol die zij met veel liefde en aandacht voor ons allemaal vervulde. 

Dinsdag 24 december bent u van 14.00 tot 16.00 uur van harte welkom om haar nog even gedag te zeggen, ze is gewoon op haar vertrouwde plek in de praktijk aan de dr. P.Rinsemastraat, loop maar even binnen!