Kerst 2017

Vaak is er rond de laatste dagen van het jaar even tijd voor bezinning en rust. Het was een jaar met mooie, fijne, lieve, intense, hoopvolle maar ook verdrietige momenten. Waarbij we soms het wonderlijke en kwetsbare van het leven mochten ervaren. En het blijft waardevol om daar even bij stil te staan voordat we weer worden voortgestuwd door de drukte van de dag. Tijd en vooral het gebrek aan tijd speelt in de huisartsenpraktijk steeds vaker een rol. Niemand voelt zich prettig bij tijdsdruk, dit geldt zowel voor de patiënt als voor de dokter. Momenteel leeft onder huisartsen, maar gelukkig ook bij een aantal zorgverzekeraars het idee dat het op termijn anders moet kunnen. Elders in het land lopen op dit moment proefprojecten die het mogelijk maken om 15 of 30 minuten per huisartsen consult te besteden in plaats van de standaard 10 minuten. Dat je per huisarts dan minder patiënten per dag kunt zien is het onvermijdelijke gevolg. De eerste resultaten zijn veelbelovend: meer rust en tijd in de spreekkamers komt zowel patiënten als dokters ten goede. We kijken dan ook hoopvol uit naar een definitieve oplossing voor de tijdsdruk in 2018. We wensen iedereen fijne feestdagen, met aandacht, liefde en warmte voor elkaar.

team huisartsenpraktijk Postma,

Alynke, Carina, Cobie, Dineke, Gerdien, Gijs, Jeanet, Marjan, Renske, Ellen en Siebo.

De huisartsenpraktijk en apotheek zijn tijdens de kerstdagen(maandag 25 en dinsdag 26 december) en op nieuwjaarsdag(maandag 1 januari) gesloten. Voor spoed kunt u tijdens de feestdagen contact opnemen met de doktersdienst Groningen, tel:0900-9229. Door de verkorte werkweek na de kerst is er minder spreekuur tijd beschikbaar en vragen we u om reguliere controleafspraken na nieuwjaar in te plannen.