LSP: u mag kiezen!

LSP is de afkorting van Landelijk SchakelPunt. Het LSP biedt de mogelijkheid van inzage in het medisch en apotheek dossier. Dit inzien kan tussen artsen onderling, als u bijvoorbeeld bij de Doktersdienst bent of door een apotheker bij een ziekenhuisopname. Het doel van de informatie uitwisseling is het verhogen van de veiligheid en het verminderen van de kans op fouten bij het voorschrijven van medicatie voor een onbekende patient of bij een patient die niet weet wat hij gebruikt aan geneesmiddelen.

Er is altijd de spanning tussen het verstrekken van informatie versus het risico op verminderde privacy.  In ieder geval aan u de keuze om wel of geen toestemming te geven voor inzage in uw medicatie of huisartsendossier. Via de website www.ikgeeftoestemming.nl kunt u na het lezen van de informatie aangeven of u wel of niet wilt toestaan dat uw medicatielijst of een deel van uw medisch dossier opgevraagd kan worden.

We vragen u om uw keuze aan ons door te geven zodat het voor iedereen duidelijk is wat u heeft besloten.

Siebo Postma, huisarts.