Nieuw: AF-spreekuur in de huisartsenpraktijk.

Net als voor diabetes, COPD en CVRM komt er ook een apart spreekuur voor patienten met boezemfibrilleren, ook wel atriumfibrilleren of AF genoemd. Bij atriumfibrilleren klopt het hart onrustig en vaak ook sneller dan normaal. De controles tijdens het AF-spreekuur zullen volgens een vast programma met een vaste frequentie worden uitgevoerd door huisarts en verpleegkundige. Deze controles zullen niet ten koste gaan van uw eigen risico. Als u tot de doelgroep behoort van het AF-spreekuur dan kunt u hiervoor binnenkort een uitnodiging verwachten.